Pozvánka na predsezónny seminár celoslovenských rozhodcov, rozhodcov extraligy a technických komisárov 2014

Vážený kolega,

pozývame Ťa na  predsezónny seminár rozhodcov a technických komisárov , ktorý sa uskutoční   :

dňa 5.9. – 7.9.2014

 

Miesto                      :   Liptovský Ján , Alexandra Wellness hotel

Program                    :   v prílohe pozvánky

Prezentácia               :   ExR , TK -  5.9. 2014  od  13:30 do 14:30                                                                                                           CsR  - 6.9. 2014 od 8:00 do 9:00

Poplatky za seminár :   45  €  - ExR , TK , CsR ( sa uhradia priamo na seminári pri prezentácii )

Poplatky za sezónu  :  členský príspevok ZBR    5,00  €  ( ExR , TK ,CsR)                                                                                                členský príspevok SBA      12,00  €   ( ExR , TK , CsR )                                 

                                     licenčný poplatok               30,00  €    ( ExR )    15,00  €   ( TK , CsR )             

                                     web stránka ZBR               10,00  €    ( ExR )      6,00  €   ( TK , CsR )   

                                     ponožky s logom ZBR         3,30  €    ( ExR , CsR )                         

                                     rozhodcovský dres             29,70  €    ( ExR , CsR )                                                   --                                        -------------------------------------------------------------------------------------   

                                      Spolu :      135, 00  € ( ExR ) ,  83,00  € ( TK )  ,  116,00  €  ( CsR )                       

                                      (  poplatky za sezónu budú uhradene na mieste pri prezentácií )

 

Iné                            :  na  seminár  je  potrebné  doniesť  pravidlá  basketbalu  ,  písacie  potreby  , športové                                     oblečenie , ExR  čisté rozhodcovské bundy a lekárske potvrdenie                        

         

                                                                                            

V Košiciach , 5.8.2014                                                Ing. Dušan H R I C I Š I N –                                                                                                      prezident ZBR

                                     

 

 

Program predsezónneho   seminára  rozhodcov a technických komisárov

 

 

05.09.2014  -      13:30 – 14:30   Prezentácia ExR , TK

                           14:45 – 16:00   Súťaže , vyúčtovanie , zmluva o súčinnosti ExR , TK

                           16:30  – 18:00  Fyzický test  ExR

                           16:30  -  18:00  Hodnotenie rozhodcov  TK

                           18:15  -  19:30  FIBA školiaci materiál  ExR , TK

                           19:30 –             Večera  ExR , TK

 06.09.2014 -      08:00 – 09:00   Raňajky  ExR , TK                      

                           08:00 -  09:00   Prezentácia  CsR

                           09:15 -  10:30   Zmeny pravidiel basketbalu  ExR , TK , CsR , Tr

                           10:30 -  10:45   Prestávka

                           10:45 -  12:00   Oficiálne interpretácie pravidiel  ExR , TK , CsR , Tr

                           12:00 -  13:30   Obed  ExR , TK , CsR

                           13:30 -  14:45   Oficiálne interpretácie pravidiel  ExR , TK , CsR , Tr

                           14:45 -  15:00   Prestávka

                           15:00 -  16:30   Teoretický test  ExR  ( učebňa )

                           15:00 -  16:30   Teoretický test   TK  ( salónik )

                           15:00 -  16:30   Teoretický test   CsR  ( učebňa nad plavárňou )

                           16:30 -  17:00   Vyhodnotenie  teoretického testu  ExR , TK

                           17:00 -              Vyhodnotenie seminára  ExR , TK

                           17:00 -  18:15   FIBA  školiaci materiál  CsR

                           17:30 -              Večera  ExR , TK

                           18:15 -  18:30   Prestávka  CsR

                           18:30 -  19:30   Mechanika rozhodovania  CsR

                           19:45 -             Večera  CsR

07.09.2014         08:00 -  09:00   Raňajky  CsR

                           09:00 -  10:30   Súťaže , vyúčtovanie , zmluva o súčinnosti   CsR

                           10:30 -  12:30   Fyzický test   CsR

                           12:30 -  13:00   Vyhodnotenie teoretického testu   CsR

                           13:00 -  14:00   Obed   CsR

                           14:00 -              Vyhodnotenie seminára   CsR

                          

                          

Účasť  všetkých rozhodcov a  technických komisárov   je  povinná !!!